Digital Surveillance har prøvd å sette opp et tilbud basert på de krav og behov i fra Bilforhandleren. Vi benyttet det ”nyeste” av digital teknologi, som gir overlegen bilde og brukervennlighet. Systemet leverer opptak og visning på 25 bilder i sekundet. Denne hastigheten blir fordelt på antall aktive kamera, men hvis det kun er bevegelse på det ene kameraet så får dette kameraet 25 bilder per sekund!

Det er meget store verdier som er i det aktuelle overvåkningsområdet. Med et digitalt overvåkningssystem så har bilforhandleren mulighet til å sjekke hvor stor respons det er på de enkelte bilene, og ikke minst sikre verdiene bedre. Det vil også fremstå meget positivt ovenfor de kundene som har levert inn bilene til kommisjon at bilforhandleren har et overvåknings system.

Når det gjelder selve overvåkningskameraet, så er dette meget lyssterkt. Parkeringsplassene er som regel lite belyst, og dette krever lyssterke kameraer. Vi har valgt et meget bra kamera, som vi vet dekker Bilforhandlerens behov. Dette kameraet er utstyrt med en Infrarødt lyskaster, som lar kammeret ”se” selv om det er helt

mørkt!

Pakke 1:
media.nl
Dette 4-kamera CCTV systemet er en høy verdi løsning for profesjonell innendørs overvåking med live sanntidsovervåking, digital innspilling og eksterne avspilling. The system includes four day/night color dome CCTV cameras, a powerful four-channel DVR, a 250GB hard drive, and all the necessary cables. Systemet omfatter fire dag / natt farge dome CCTV kameraer, en kraftig fire-kanals DVR, en 250GB harddisk, og alle nødvendige kabler.
You don't need to break the bank for high-quality video surveillance. Du trenger ikke å bryte banken for høykvalitets video-overvåking. This extremely affordable system delivers outstanding image quality, full day/night functionality, and offers you many of the benefits that come with an IP video solution. Dette svært rimelige systemet gir fremragende bildekvalitet, hel dag / natt funksjonalitet, og tilbyr mange av fordelene som følger med en IP-video løsning. The included DVR digitizes your surveillance footage to provide real-time IP networking. Den medfølgende DVR digitaliserer dine videoopptak å gi sanntids IP-nettverk. With leading-edge H.264 compression technology, the DVR maximizes video quality and reduces files sizes to make the most of available bandwidth and storage space. Med ledende H.264 sammenntrykking teknologi, maksimerer DVR videokvalitet og reduserer filer størrelser å gjøre det meste av tilgjengelig båndbredde og lagringsplass. Record video in full CIF resolution at up to 120 frames per second (or 30 frames per second for D1 resolution). Ta opp video i full CIF-oppløsning på opp til 120 bilder per sekund (eller 30 bilder per sekund for D1 oppløsning).
The system supports live monitoring, recording, and playback simultaneously, and you can access your camera footage remotely from anywhere using a standard web browser. Systemet støtter live avlytting, opptak og avspilling samtidig, og du får tilgang til kameraet opptakene eksternt fra hvor som helst ved hjelp av en standard nettleser. Recording can be programmed to occur continuously, on a time schedule, or triggered by motion detection and sensors. Opptak kan programmeres til å skje kontinuerlig, på en tidsplan, eller utløst av bevegelsesvarsling og sensorer.
The color dome cameras feature a 1/3” Sony color CCD image sensor to capture clear and detailed video images. Fargen dome kameraer har en 1 / 3 "Sony CCD farge bildesensor å ta klare og detaljerte videobilder. With built-in infrared LED, they provide outstanding performance even in completely dark conditions. Med innebygd infrarød LED, gir de enestående ytelse selv i helt mørke forhold. Automatic white balance and a backlight compensatory function help to ensure proper exposure both day and night. Automatisk hvitbalanse og en bakgrunnslys kompenserende funksjon bidrar til å sikre riktig eksponering både dag og natt.

Pakke 2: