Digital Surveillance har prøvd å sette opp et tilbud basert på de krav og behov i fra Bilforhandleren. Vi benyttet det ”nyeste” av digital teknologi, som gir overlegen bilde og brukervennlighet. Systemet leverer opptak og visning på 25 bilder i sekundet. Denne hastigheten blir fordelt på antall aktive kamera, men hvis det kun er bevegelse på det ene kameraet så får dette kameraet 25 bilder per sekund!

Det er meget store verdier som er i det aktuelle overvåkningsområdet. Med et digitalt overvåkningssystem så har bilforhandleren mulighet til å sjekke hvor stor respons det er på de enkelte bilene, og ikke minst sikre verdiene bedre. Det vil også fremstå meget positivt ovenfor de kundene som har levert inn bilene til kommisjon at bilforhandleren har et overvåknings system.

Når det gjelder selve overvåkningskameraet, så er dette meget lyssterkt. Parkeringsplassene er som regel lite belyst, og dette krever lyssterke kameraer. Vi har valgt et meget bra kamera, som vi vet dekker Bilforhandlerens behov. Dette kameraet er utstyrt med en Infrarødt lyskaster, som lar kammeret ”se” selv om det er helt mørkt!